Zateplení střech

Jedná se o desky BAUDER PIR - polyiso tvrdá pěna s miliony malých uzavřených pórů. Izolační schopnost zdaleka převyšuje jiné izolační materiály.

Pokládá se na krokve - izolační vrstva tak vytváří plošný kryt celé střechy, bez tepelných mostů tvořených krokvemi nebo prostupujícími stěnami.

Umožňuje atraktivní řešení podkrovního prostoru s viditelnými střešními krokvemi.

Snadná zpracovatelnost při pokládce.

+
+
+
+
+
+
+